Śniadanie w Charlotte (Kraków, Pl. Szczepański)
by maki / Kinga on